สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอเมือง+เครือข่าย 4 ท่าใหม่


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้แก่ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ เดินทางไปพบเพื่อนครูอำเมือง และข้าราชการครูเครือข่าย 4 อำเภอท่าใหม่ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช คณะผู้บริหาร ครู อำเภอเมือง และ ข้าราชการครูเครือข่าย 4 ท่าใหม่ ให้การต้อนรับ


ก่อนกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู นายกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีนายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบเพื่อนครูและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

*** เนื้อหาการบรรยาย Click Now!แนวทางการจัดการศึกษา STRONGER MODELภาพข่าวจาก Facebook ... Click Now!Leave a Comment