สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ที่มีอายุครบ 5 ขวบ ขอขอบพระคุณ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ นักเรียนฝึกทำข้อสอบ โดย ใช้รูปแบบ Pisa Offine / Pisa online และ Pisa style ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเช้ากลางวันและช่วงเย็น ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางนันทิดา โสทนา เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 4 ก.ค.2567 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ก.ค.2567 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

กลุ่มกฏหมาย และ คดี

สุภาวดี อ่องโอภาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ธารวัฒน์ รุจิระโชติธาดา
นิติกรปฏิบัติการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1