สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ที่มีอายุครบ 5 ขวบ ขอขอบพระคุณ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ นักเรียนฝึกทำข้อสอบ โดย ใช้รูปแบบ Pisa Offine / Pisa online และ Pisa style ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเช้ากลางวันและช่วงเย็น ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางนันทิดา โสทนา เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 4 ก.ค.2567 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ก.ค.2567 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

กลุ่มนโยบายและแผน

เมษา ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อุมาพร จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นันทวัน พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พิชชนาภา เมธวัน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ธินัดดา วงษ์วรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1