สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา สพป.จบ.1 ปี 2564 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งเบญจา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 แนะนำการเข้าเรียนรู้ออนไลน์ Chan1 Education Platform

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

More News
นิเทศ News

Most Popular News