สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ผลการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ประกาศผลรางวัลพลเรือนดีเด่นจังหวัดจันทบุรี 2563 การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที นิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ นิเทศติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รอง ผอ.สำป.จบ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองลาว แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ จันท์ ๑ วิ่งเพื่อน้อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564” นิเทศ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษา 6 มาตรการ

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

More News