สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 สพป.จันทบุรี เขต 1มอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 บุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 OBEC Content Center การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.จันทบุรี เขต 1 รับมอบ “ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19” สพป.จันทบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด เข้ารับวัคซีน Pfizer ประกาศผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid - 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คลังสื่อ สพป.จบ.1IMGIMG
IMG