สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คู่มือดำเนินการ : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands ประกาศรางวัลคุรุสภา 2565 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ และสื่อวิดีโอ เรื่อง “การล้างมือ” เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 แนวทางการดำเนินการตำแหน่งศึกษานิเทศก์ PA ประกาศผลรางวัล "ครูดีในดวงใจ" คร้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566 ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เผยแพร่งานวิจัย คู่มือนิเทศ ศน.ชไมพร ลำพูน เขต 2 เผยแพร่งานวิจัย รูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

MOE SAFETY CENTER

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คลังสื่อ สพป.จบ.1
คลังข่าว สพป.จบ.1
OBEC Content Center