สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 CPU แสง CPU แห่งอนาคตทำงานเร็วกว่าเดิม 1000 เท่า ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding (Unplug) ป.1 - 3 Know Covid รู้ทันโควิด ในรูปแบบขายหัวเราะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ประกาศผลผู้ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดรางวัล(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฏหมายและคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


IMGIMG
IMG

กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง KM

COMING SOON