สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ร่วมเป็นคณะกรรมการการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน "โครงการพาน้องกลับมาเรียน" ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2566 จันท์ 1 เกมส์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณาณุประทานกิจอุทิศถวายท่านพระพิศาลธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ขอขอบพระคุณตัวแทนจากศาลเจ้าหนองปรือ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่นำข้าวสารมามอบให้กับทางโรงเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่น 10 ปี ชาย ในมหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 ประจำปี 2566 ขอขอบพระคุณ คุณวรรษมน หอมเอนก ที่ได้เลี้ยงไก่ KFC และ มอบตุ๊กตาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ คู่มือ วPA คลังความรู้ Infographic วPA การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สมพร อุระเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิพิท มหาชัย
นักวิชาการศึกษา
ธนบดี สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ทับทิม อาจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำอาง คงนิล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รัตนาวดี เตชะนอก
พนักงานธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1