สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ที่มีอายุครบ 5 ขวบ ขอขอบพระคุณ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ นักเรียนฝึกทำข้อสอบ โดย ใช้รูปแบบ Pisa Offine / Pisa online และ Pisa style ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมนั่งสมาธิ ในช่วงเช้ากลางวันและช่วงเย็น ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางนันทิดา โสทนา เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 4 ก.ค.2567 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ก.ค.2567 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สมพร อุระเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิพิท มหาชัย
นักวิชาการศึกษา
ธนบดี สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ทับทิม อาจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำอาง คงนิล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รัตนาวดี เตชะนอก
พนักงานธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1