สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ป่าสอยดาว การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ร่วมการอบรมฝึกจับ “งู” อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย วันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ การประเมินผลการคัดเลือกกิจกรรม คลิปภาพยนตร์สั้น “ครอบครัวคุณธรรม”

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สมพร อุระเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิพิท มหาชัย
นักวิชาการศึกษา
ธนบดี สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ทับทิม อาจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำอาง คงนิล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รัตนาวดี เตชะนอก
พนักงานธุรการ
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1