สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ป่าสอยดาว การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1  โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนอำเภอเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ร่วมการอบรมฝึกจับ “งู” อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย วันครูแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ การประเมินผลการคัดเลือกกิจกรรม คลิปภาพยนตร์สั้น “ครอบครัวคุณธรรม”

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิเทศ News

ประกาศ สพป.จันทบุรี เขต 1