สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประกาศผลการคัดเลือกพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 แผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการยกย่องยมเชย เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จากการเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานผล ITA Online (สพป.จันทบุรี เขต 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 คลินิกวิชาการสารสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 | กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.จันทบุรี เขต 1

More News