สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบเพื่อนครูแก่งหางแมว+เครือข่าย 5 ท่าใหม่


ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีนโยบายเพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูทุกคน จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูทุกคน จึงกำหนดจัดประชุม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านเนินจำปา เพื่อพบเพื่อนครูในอำเภอแก่งหางแมว และ ครูในเครือข่าย 5 ท่าใหม่ โดยมีนางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจำปา คณะครู คณะผู้บริหารและครูในเครือข่ายให้การต้อนรับ จากนั้นนายประมวล บุญทีฆ์ ได้บรรยายและมอบยโยบายการจัดการศึกษาให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาไปด้วยกัน และท่านประมวล บุญทีฆ์ ได้ย้ำและฝากแนวคิดเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่เยาวชน ... 3 หัวใจ"การศึกษา" ที่ในหลวง ร.9 ทรงฝากไว้

ข้อที่ 1 ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู
ข้อที่ 2 ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนข้ากว่า
ข้อที่ 3 ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี


รายละเอียดของแนวทางการจัดการศึกษา สพป.จบ.1


และก่อนเดินทางกลับท่านประมวล บุญทีฆ์ ได้เยี่ยมชมนิทัศการของนักเรียนและให้กำลังใจต่อนักเรียนให้ตั้งใจและพัฒนาตนเองให้อย่างสม่ำเสมอ และให้เป็นคนดี และเป็นคนมีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป
Powerpoint นำเสนอ Click Now!
Leave a Comment