สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : ประกาศ รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ในระดับดีเด่น ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ในระดับดีเด่น ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565 สพป.จันทบุรี เขต 1 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2) รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.จันทบุรี เขต 1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

More News