สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบ ผู้ว่า สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

        วันที่ 20 มกราคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เข้าพบนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ และ นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการต่าง ๆ ตลอดจนพูคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี


Leave a Comment