สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบ นายก อบจ.จันทบุรี

         วันที่ 18 มกราคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งหารือข้อราชการต่าง ๆ ตลอดจนพูคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี


         นายธนภณ กิจกาญจน์ ได้กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดจันทบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีการจัดการศึกษาที่ถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ซึ่งจากที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีส่วนอย่างมากในการช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดจันทบุรีมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้การศึกษาของจังหวัดจันทบุรี มีความแข็งแกร่งแล้วพร้อมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21


จากนั้นได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีภาพข่าวจาก
Facebook Page องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีLeave a Comment