สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบเพื่อนครูสฤษดิเดช + อนุบาลจันทบุรี

        วันที่ 15 มกราคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เดินทางไปพบเพื่อครูเพื่อตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และ พูดถึงเรื่องอาหารกลางวัน/นมโรงเรียน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของพี่น้องเพื่อนครูเพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิเดช และ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทบุรี


Leave a Comment