สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

        วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นายสุราษฎร์ ทองเจริญ และ นางนันทิการ์ กันยามา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา วิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding หลังจากดำเนินการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล และหลักสูตร Coding For Teacher (C4T) ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ STEM ศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding        โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ให้การต้อนรับ จากนั้นนายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ได้ชี้แจงการลงติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการฯ และพูดคุยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามแก่ผู้บริหาร และ ครู(C4T) โรงเรียนวัดไผ่ล้อม


        จากนั้นได้ชมสาธิตการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) โดยนางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ครูนิชานันท์ ได้สร้างเว็ปไซต์ส่วนตัวด้วย GoogleSite เพื่อใช้เป็นคลังความรู้ให้กับนักเรียนเช่นเดียวกับครูสัญญา ศรีคงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลาว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และมีความทันสมัย ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 


        ครูนิชานันท์ สอน Coding ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.code.org โดยให้นักเรียนสร้างรูปแบบคำสั่งผ่านการเล่นเกม Minecraft แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเกมที่นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้วและดึงดูดความน่าสนใจของนักเรียนได้มากเลยทีเดียว ... สามารถดูเกมได้จากลิ้งนี้เลยครับ https://code.org/minecraft


        นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปในแต่ละด่านเหมือนการเล่นเกมปกติเพียงแต่เป็นการรูปแบบคำสั่งในการแก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด จากการสังเกตุ นักเรียนที่มีหลักการคิดวิเคราะห์ที่ดีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว กรณีกิจกรรมเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับการที่เด็กเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งแต่มันเกิดจากการเข้าใจในการแก้ปัหา และการแก้ปัญหาของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน ก็สอดคล้องกับในอนาคตของนักเรียนเมื่อโตขึ้นไปต่างคน ต่างก็มีปัญหาแตกต่างกันไป ดังนั้นแต่ละคนก็ต้องแก้ปัญหาของตนเอง


        เมื่อนักเรียนผ่านครบทุกด่าน นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทาง www.code.org ทันที ซึ่งทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ทำภารกิจได้สำเร็จ สำหรับการสอน Coding ของครูนิชานันท์ นี้ จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างการสอนวิชา Coding ที่ดี เป็นแบบอย่างได้ เพราะโดยรายละเอียดทั้งหมดที่สังเกตุการสอนของครูนิชานันท์ ตรงตามหลักการคิดเชิงคำนวณ Coding


ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม GAME-BASED LEARNING

        "บันไดงู" สาธิตการสอนโดยนางสาวสุธาสินี ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม บันไดงู เป็นเกมรูปแบบหนึ่งที่ช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักคิดเชิงคำนวณได้เช่นกัน เพราะเป็นเล่นที่มีรูปแบบเงื่อนไขแบบเกม และที่ดีมาก ๆ คือ ไม่จำเป็นต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่อย่างใด หรือที่เรียกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ Unplung 


        ช่วงสรุปการติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding คุณเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ได้ให้คำชมผู้บริหาร และครู ที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน Coding ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ใหม่แต่ครูก็สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างน่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้


คุณเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง มอบของที่ระลึก ให้แก่นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม เพื่อเป็นการขอบคุณ ในครั้งนี้
Leave a Comment