สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
วารุณี กิตติเวช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

งานเขียนของ วารุณี กิตติเวช

More Story

งานเขียนของ วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ วารุณี

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
โครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ในเด็กและเยาวชน 323
วันที่ 20-23 มิ.ย. 65 โรงเรียนวัดเขาวงกตฯ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 293
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปี 2565 147
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 136
โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ 133
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน 130
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 128
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลพลับพลา 124
โรงเรียนวัดพลับพลา อินทราษฎร์ประสิทธิ์ การแสดงต้อนรับ 19 ส ค 63 112
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยทีมงานสภานักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา 107

www.chan1.net