สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

งานเขียนของ จีรภา รอดพล

More Story

งานเขียนของ จีรภา รอดพล


จีรภา
จีรภา รอดพล
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ จีรภา

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
กิจกรรมชุมนุม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 278
กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2565 176
สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 171
วันที่ 19 กันยายน 2565 การประเมิน PA ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 และ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 163
วันที่ 19 กันยายน 2565 ประเมินวิทยฐานะ ว.9/2564 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว.21/2560) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" 163
กิจกรรมงานวันเด็กปี 2566 159
กิจกรรม "จิตอาสาใจสาธารณะ" ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 159
กิจกรรมกายบริหาร วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2565 150
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 150
กิจกรรม โครงการคูโบต้าสร้างสุข 143

www.chan1.net