สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
สาวิกา สุกสิ เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเขียนของ สาวิกา สุกสิ

More Story

งานเขียนของ สาวิกา สุกสิ


สาวิกา
สาวิกา สุกสิ
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ สาวิกา

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาธิกา สายศรีแก้ว 308
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 299
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 294
คู่มือการปฏิบัติงานของนางนวลศรี โพธิ์แก้ว 289
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.สาวิกา สุกสิ 288
คู่มือปฏิบัติงานของน.ส.จริยา สารวุฒิ 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 275
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 272
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 270
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 266

www.chan1.net