สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
พินิจ ลิปปานนท์ นักทรัพยากรบุคคล

งานเขียนของ พินิจ ลิปปานนท์

More Story

งานเขียนของ พินิจ ลิปปานนท์


พินิจ
พินิจ ลิปปานนท์
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ พินิจ

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 287
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 277
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 254

www.chan1.net