สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
พรพรรณ หอมเกษร ครูผู้ช่วย

งานเขียนของ พรพรรณ หอมเกษร

More Story

งานเขียนของ พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ พรพรรณ

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
30 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดยนางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 740
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 603
โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 294
ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 265
นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) 217
ทางโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูง ที่ได้นำ ไก่ทอด และข้าวเหนียว มาแจกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน 209
กิจกรรมค่ายวิชาการ (โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา) 183
กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 175
เข้ารับรางวัลจาก นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 4 รางวัล 173
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา หมู่ 3 จำนวน 28 คน ได้มาปรับปรุงบริเวณแปลงปลูกผักสวนครัว ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ตามโครงการผักสวนครัว รอบรั้วกินได้ 157

www.chan1.net