สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

งานเขียนของ วินัยพร จำนงนิตย์

More Story

งานเขียนของ วินัยพร จำนงนิตย์


วินัยพร
วินัยพร จำนงนิตย์
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ วินัยพร

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 99
O18 E–Service 81
ประกาศ โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) 80
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 79
Do’s and Don’ts 75
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 72
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 67
ประกาศโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 65
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ และกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) 63
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 58

www.chan1.net