สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเขียนของ พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง

More Story

งานเขียนของ พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง


พงษ์ศักดิ์
พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ พงษ์ศักดิ์

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 155
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับสมัครนักเรียน 124
งานเกษียณ พ.ศ.2563 118
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 113
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 19 ปี 113
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) 69
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ 66
"วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2565 50

www.chan1.net