สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Pornnarong Supkong ศึกษานิเทศก์

งานเขียนของ Pornnarong Supkong

More Story

งานเขียนของ Pornnarong Supkong


Pornnarong
Pornnarong Supkong
นิเทศ News

คลังสื่อ สพป.จันทบุรี เขต 1

บทความยอดนิยมของ Pornnarong

10 ลำดับบทความยอดนิยม อ่าน
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1 998
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน 729
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) 621
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง 608
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 472
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1 470
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1 469
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 422
การตั้งชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 421
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง 418

www.chan1.net