สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ.2563

โดย นภาพร ทองนวล - 18 พศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล "ครูดีศรีจันทบูร" ประจำปี พ.ศ.2563แบบเสนอชื่อรับรางวัล "ครูดีศรีจันทบูร" ประจำปี พ.ศ.2563

จัดส่งแบบเสนอขอกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย นภาพร ทองนวล


IMG
นภาพร ทองนวล

บทความอื่นของ นภาพร