สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อ  "สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ประจำปี  พ.ศ.2564ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 

- เดือนมกราคม  2564  ลำดับที่ 1-16  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ***
- เดือนกุมภาพันธ์  2564  ลำดับที่ 17-34  ดาวน์โหลดรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ***

  • ***ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรฯ 
  •       ที่เกิดจากการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ครบทุกคน ***

Leave a Comment
บทความโดย นภาพร ทองนวล


IMG
นภาพร ทองนวล


บทความที่เกี่ยวข้องIMG