สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO
Trending Now : คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คู่มือดำเนินการ : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข OBEC PLAY ระบบสนับสนุน OBEC Content Center อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands ประกาศรางวัลคุรุสภา 2565 สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ และสื่อวิดีโอ เรื่อง “การล้างมือ” เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 แนวทางการดำเนินการตำแหน่งศึกษานิเทศก์ PA ประกาศผลรางวัล "ครูดีในดวงใจ" คร้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566 ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เผยแพร่งานวิจัย คู่มือนิเทศ ศน.ชไมพร ลำพูน เขต 2

More News