สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต พบเพื่อนครูนายายอาม+เครือข่าย 6 ท่าใหม่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้แก่ นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ เดินทางไปประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอนายายอาม และข้าราชการครูเครือข่าย 6 อำเภอท่าใหม่ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายประคอง ดอนไพรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ คณะผู้บริหาร ครู อำเภอนายายอาม และ ข้าราชการครูเครือข่าย 6 ท่าใหม่ ให้การต้อนรับนายสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว ขึ้นบรรยายความรู้เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีสามารถติดตามข่าวสารของทางสหกรณ์ได้ที่ www.chancoop.com


จากนั้น ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ โดย ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ เป็นผู้รับมอบนายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบพี่น้องเพื่อนครู
จากนั้นได้แนะนำทีมงานของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่และหัวหน้ากลุ่มงานของ สพป.จันทบุรี


จากนั้นนายประมวล บุญฑีฆ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สามารถดุได้ที่ link นี้ www.chan1.net/story/803


STRONGER MODEL ของท่านประมวล บุญฑีฆ์ คือแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับ สพป.จันทบุรี เขต 1ก่อนจบการบรรยายท่านประมวล บุญฑีฆ์ ได้ฝากหลักในการทำงานของท่านไว้ 4 หลัก คือ
1. หลักธรรมาภิบาล
2. หลักการ
3. หลักเกณฑ์
4. หลักฐาน

ทั้ง 4 หลักนี้เป๋นหลักการทำงานของท่านประมวล บุญฑีฆ์ ที่ท่านยึดมั่นในการทำงานตลอดมาของอาชีพการรับราชการ


แฟ้มภาพข่าวจาก Facebook ... Click Now!
Leave a Comment


บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์