สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ

โดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์ - 16 กันยายน 2563 - อ่าน 424 ครั้ง


โรงเรียนวัดขุนซ่อง ได้พัฒนาทักษะทางอาชีพ ด้านการเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพ
Leave a Comment

กล้วยส้มอารมณ์ดี

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG


บทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG
ชนัญชิดา หวังทรัพย์

บทความอื่นของ ชนัญชิดา