สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรLeave a Comment


บทความโดย สุภาวดี อ่องโอภาส


IMG
สุภาวดี อ่องโอภาสIMG