สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม


ในภาพอาจจะมี วงดนตรี อาชา ราชา, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ขวัญฤดี ไกรรักษ์, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ต้นพืช, ตาราง, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG