สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563

กิจกรรมออกนิเทศการศึกษา

นายกิตติศักดิ์ พลเดช ออกทิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) และ นายสินธ์ ศรีพลพา ออกทิเทศการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดสิงห์

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

นายกิตติศักดิ์ พลเดช ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เดินทางมายังโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

นายสินธ์ ศรีพลพา
ออกทิเทศการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดสิงห์

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

Active Learning วิชาภาษาไทย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Vatcharun Pheankasikit, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Arunee Bumrungchon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง


นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
ออกนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

นางสาวนวพร น้อยมิ่ง
ออกนิเทศการศึกษาโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Arunee Bumrungchon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

ผู้รับเหมาตระกูลเพ็ชร รับสร้างบ้าน จันทบุรี


IMG