สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการยกย่องชมเชย เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการยกย่องชมเชย เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จากการเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย ศันสนีย์ บุญญานนท์


IMG
ศันสนีย์ บุญญานนท์

บทความอื่นของ ศันสนีย์