สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565


ประกาศรายชื่อ  "สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
ประจำปี  พ.ศ.2565” ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 

 - เดือนกุมภาพันธ์   2565       ลำดับที่   1- 6        ดูรายชื่อ    ดาวน์โหลดเกียรติบัต
 - เดือนมีนาคม       2565        ลำดับที่  7- 18        ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
 - เดือนเมษายน     2565        ลำดับที่  19- 21      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนพฤษภาคม   2565        ลำดับที่  22- 23      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนมิถุนายน      2565        ลำดับที่  24- 26      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนกรกฎาคม     2565       ลำดับที่  27- 29      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนสิงหาคม     2565         ลำดับที่  30- 31      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
- เดือนกันยายน     2565         ลำดับที่  32- 38      ดูรายชื่อ   ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จันทบุรี เขต 1

IMG
บทความโดย ศันสนีย์ บุญญานนท์


IMG
ศันสนีย์ บุญญานนท์

บทความอื่นของ ศันสนีย์