สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวพร้อมกัน ณ สพป.จันทบุรี เขต 1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวพร้อมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน


ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

โดยมีท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ และ ชี้แจงเกี่ยวกับองค์กรมีการแนะนำ ผอ.กลุ่มงานต่าง ๆ มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์รู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ผู้ฝึกประสบการณ์แนะนำตัวรายบุคคล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ผอ.กลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพป.จันทบุรีเขตนำทำพิธีต้อนรับด้วยการติดช่อดอกไม้ให้กับน้อง ๆ ผู้มาฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เป็นภาพ และ บรรยากาศที่อบอุ่นทำให้คณะผู้ฝึกประสบการณ์มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ดอกไม้

หลังนั้นคณะฝึกประสบการณ์ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ ผอ.กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ฝึกประสบการณ์เป็นอย่างมาก

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong และ Piyawat Idolman, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

เวลา 10.00 น. ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเข้ารับฟังการชี้แจง ข้อตกลงเกี่ยวกับการฝึกประบการณ์ ณ ห้องฝึกประสบการณ์ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่เตรียมไว้ให้ (ห้อง TEPE ONLINE) โดยคณะพี่เลี้ยง ศน.ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

มีการจับฉลากเพื่อเลือกพี่เลี้ยง ศน. เพื่อเป็นการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาการฝึกประสบการณ์ตลอด 20 วัน

ในภาพอาจจะมี 24 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, Sakulya Pholboon และ ขวัญฤดี ไกรรักษ์, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ศน.พี่เลี้ยง อธิบายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่ต้องทำ พร้อมทั้งแนะนำการเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนแผนนิเทศการศึกษา และ การเขียนปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

มีการแจกแฟ้มสะสมงานให้กับผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาคนละ 1 แฟ้ม !! Wow สุดยอดไปเลยศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในช่วงบ่าย 13.00 น. ท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ และ ให้แนะนำก่อนออกไปฝึกนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นหลักคิดที่มีประโยชน์ต่อผู้มาฝึกประการณ์เป็นอย่างมาก

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

และต่อจากนั้น พี่ ๆ ศน. ก็ให้นำเอกสาร SAR ของแต่ละโรงเรียนมาศึกษาโดยแยกเป็นเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย การศึกษา SAR นี้ จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การเขียนแผนนิเทศการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบในการเขียนงานค้นคว้าอิสระ (IS) ต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

และในเย็นวันนั้นท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้สอบถามผู้มาฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับที่พัก ซึ่งมีหลายท่านยังไม่มีที่พักท่านสมชาย อรุณธัญญา จึงได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาที่พักให้ผู้มาฝึกประสบการณ์ได้ใช้อยู่อาศัยในช่วงฝึกประสบการณ์ 20 วัน แบบ ฟรี !!Wow สุดยอดอีกแล้วศูนย์ฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

เป็นบ้านที่อยู่ได้ทั้งคณะกันเลยทีเดียวอันทำให้เกิดความซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างมากต่อผู้มาฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในครั้งนี้ ทางคณะผู้ฝึกประสบการณ์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรอง สมชาย อรุณธัญญา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออยู่ใก้ลศูนย์ฝึกประสบการณ์จึงทำให้สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และ สถานที่กลางแจ้ง


ก็เป็นอันจบกิจกรรมในวันที่ 1 ของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา


Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

ผู้รับเหมาตระกูลเพ็ชร รับสร้างบ้าน จันทบุรี


IMG