สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.9/2566 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566


???? จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดนาซา ????
???? ฉบับที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566

✍???? วันต่อต้านยาเสพติดโลก ????????
(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

???? วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนาซา ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโดยการสวมเสื้อสีขาว โรงเรียนดำเนินการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยการสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชน แจกแผ่นพับ แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ????????


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG