สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันสถาปนาสพฐ


กิจกรรมวันสถาปนา 
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี 


    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครุบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี 

       

       


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


     


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG