สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564


          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน : โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 จำนวน 9 คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และครูเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการศึกษาดูงานฯ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี
          กิจกรรมศึกษาดูงาน : โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพต่อในอนาคต ฯลฯ เพื่อเป็นการแนะแนวให้นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ มีความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ และพัฒนาเป็นแรงงานฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
-------------------------------------------------------------

Leave a Comment
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท


บทความที่เกี่ยวข้องIMG