สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา นำร่อง 28 เขตพื้นที่การศึกษา


สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาต้นแบบ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา นำร่อง 28 เขตพื้นที่การศึกษา