สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที

โดย นิพิท มหาชัย - 8 กุมภาพันธ์ 2564

การประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้น
โดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที
หัวข้อ : วันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school)
ภายใต้โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)


----------------------------------------------------------------------------


รายละเอียด ข้อกำหนด ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นฯ 


คุณสมบัติ
          ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 เท่านั้น (สามารถยืนยันตัวตนพร้อมหลักฐานได้)


การแข่งขันและรางวัล
          การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
                   1. ระดับประถมศึกษา 
                   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

          รางวัล 2 ระดับ ระดับละ 4 รางวัล ได้แก่
                   1. รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
                       พร้อมเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และสถานศึกษา
                   2. รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 700 บาท 
                       พร้อมเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และสถานศึกษา
                   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล 500 บาท 
                       พร้อมเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และสถานศึกษา
                   4. รางวัลชมเชย : ได้รับเงินรางวัล 300 บาท 
                       พร้อมเกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และสถานศึกษา


ข้อกำหนด
          - คลิปสั้นต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จัดทำคลิปสั้นโดยแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ Tik Tok ฯลฯ
          - ต้องแทรกตราสัญลักษณ์ (LOGO) สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าไปในคลิปตามความเหมาะสม อาทิ ภาพเปิด/ภาพปิดของคลิป ฯลฯ
          - ห้ามนำคลิปของผู้อื่นมาคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อเป็นผลงานส่งเข้าประกวด


เกณฑ์การให้คะแนน :
          - ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน) / มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความโดดเด่นที่ทำให้เกิดความประทับใจ
          - เนื้อหาในภาพรวม (30 คะแนน) / ความเหมาะสมของเนื้อหา / ความถูกต้องของข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
          - เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำคลิปสั้น (20 คะแนน) / การเรียบเรียงเรื่องราว ความน่าสนใจของการเล่าเรื่องเดินเรื่อง การแสดง หรือเทคนิคการนำเสนอใหม่ๆ ให้เกิดความน่าสนใจและความประทับใจ
          - คุณภาพการผลิต (10 คะแนน) / คุณภาพของการถ่ายทำ การตัดต่อเสียง ความสวยงามของผลงาน
          - การใช้ภาษาและดนตรี (10 คะแนน) / ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม กลมกลืน น่าสนใจ


วิธีการส่งผลงาน
          จัดทำคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 30 วินาที อัพโหลดลง Youtube พร้อมรายละเอียด ดังนี้
                    - ชื่อคลิป
                    - ชื่อ-นามสกุล อายุ และระดับชั้นการศึกษา ของเจ้าของผลงาน
                    - ชื่อ-นามสกุล ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
                    - ชื่อโรงเรียนที่สังกัด
                    - พร้อมใส่แฮชแท็ก #คลิปสั้นจันท์1

==================================================


* ลงทะเบียนพร้อมกรอกรายละเอียด ผ่านทางhttps://forms.gle/E5yHQ79FvfTtT3Ri6
** คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปสั้นฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
*** Application ที่ใช้ในการจัดทำผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ อาทิ TikTok, VLLO, InShot, VivaVideo, Kinemaster, VideoShow, Doupai, QUIK, WeVideo ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้จัดทำคลิป


==================================================

==================================================

ตัวอย่างการตั้งชื่อคลิปวิดีโอทาง Youtube

==================================================


Leave a Comment
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท
IMG