สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต สวัสดีปีใหม่ ผอ.สมชาย จิตรเนื่อง

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ท่านสมชาย จิตรเนื่อง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ท่านสมชาย จิตรเนื่อง กล่าวให้พรเนื่องในปีใหม่ 2564


และได้ปรึกษา พูดคุย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม จันท์ 1 วิ่งเพื่อน้อง (Chan 1 Run For Child) ซึ่งท่านสมชาย จิตรเนื่อง ก็ได้เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่ดีในการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ สพป.จบ.1 และท่านพร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้
 


บทความทางวิชาการ คิดอย่างผู้นำ By สมชาย จิตรเนื่อง


Leave a Comment