สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1aEMLbAFr9AFKsn5zESc4boE4flDs38B3/preview" width="640" height="480"></iframe>

 Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1/2564
กลุ่มนโยบายและแผน

Leave a Comment
บทความโดย ธนัท พัฒนภิรมย์


IMG
ธนัท พัฒนภิรมย์
IMG