สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2564


          วันที่21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยนายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ผ่าน Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส. ตำรวจ ทหาร ปกครอง สาธารณสุข ฯลฯ           ในการนี้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ดังนี้ ๑) การจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางของแผนฯ ๒) การกำชับให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในระบบ NISPA และ CATAS System อย่างสม่ำเสมอ และ ๓) การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านต้องดำเนินการตามแนวทางป้องกันโรคCOVID-19 ของสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และของ ศบค.---------------------------------------------------------------------

Leave a Comment

IMG
บทความโดย นิพิท มหาชัย


IMG
นิพิท มหาชัย

บทความอื่นของ นิพิท


บทความที่เกี่ยวข้องIMG