สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19

         วันที่ 11 มกราคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เดินทางไปพบเพื่อครูเพื่อตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และ พูดถึงเรื่องอาหารกลางวัน/นมโรงเรียน และ รับฟังปัญหาต่างๆ ของพี่น้องเพื่อนครูเพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร ให้การต้อนรับ
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน ให้การต้อนรับ3. โรงเรียนทุ่งเบญจา ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ ให้การต้อนรับ4. โรงเรียนวัดสามผาน ผอ.ไชยะ บุญอยู่ ให้การต้อนรับ5. โรงเรียนบ้านแก้ว ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ให้การต้อนรับLeave a Comment