สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์โควิด

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายประมวล บุญทีฆ์ ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ของโรงเรียนบ้านช่องกะพัด และ โรงเรียนขุนซ่อง(โป่งเกตุ)พูดคุยกับเพื่อนครูโรงเรียนบ้านช่องกะพัด


พูดคุย สอบถามการดำเนินงานของพี่น้องเพื่อนครู โรงเรียนขุนซ่อง(โป่งเกตุ)


         ในสถาการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด - 19 (2021) นี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้ให้โรงเรียนทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นว่ามีการดำเนินการในรูปแบบการเรียนแบบใดบ้างโดยมีประเด็จสำรวจดังนี้


        ทั้งนี้การสำรวจข้อมูลจะดำเนินการให้ครบทุกโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ และนำข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกตินี้ ต่อไปLeave a Comment