สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนปีงบประมาณ 2564


        วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2564 


วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการฯ ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการสำรวจ/คัดแยกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยการประชุมฯ มีกลุ่มเป้าหมายครูแนะแนว หรือครู/ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่แนะแนว ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 สพม.17 ฯลฯ เข้าร่วม จำนวน 75 คน 


โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้บรรยายและชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาพข่าวจาก Fabebook ... Click Now!

Leave a Comment

MOE SAFETY CENTER

IMG
บทความโดย มลฑา ศรีเสริม


IMG
มลฑา ศรีเสริม

ผู้รับเหมาตระกูลเพ็ชร รับสร้างบ้าน จันทบุรี


IMG