สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

แนะนำการเข้าเรียนรู้ออนไลน์ Chan1 Education Platform

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ในปีการสึกษา 2563 จึงจัดทำ Platform เพื่อการเรียนรู้ชื่อว่า Chan1 Education Platform โดยมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

1.Login เข้าระบบที่เว็ปไซต์ https://www.chan1.net/slsmember.php

กรอก User & Password ที่ช่อง Member Login


2.เมื่อเข้ามายังระบบส่วนตัวแล้วให้เลือกป้าย CHAN1 EDUCATION PLATFORM3.เลือกบทเรียนที่ต้องการ4.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
5.เลือกทำข้อใดก่อนก็ได้ตามต้องการ6.เลือกคำตอบที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนคำตอบได้7.เมื่อทำครบแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ
8.ระบบจะเข้ามายังหน้าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ (ให้อ่านหน่วยการเรียนเรียนประมาณ 20 วินาที จะมีปุ่มเข้าสู่บทเรียนปรากฏ)

9.เลือกหน่วยการเรียนรู้ ***สามารถเลือกเรียนหน่วยไหนก่อนก็ได้
10.อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และ กดปุ่มเข้าสู่บทเรียน
11.เมื่อเรียนรู้วิดีโอของหน่วยนั้นจบแล้วให้กดปุ่ม ทำแบบทดสอบ 
12.เลือกคำถามและตอบ (เหมือนกับการทำแบบทดสอบก่อนเรียน)
13.เมื่อทำครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ
14.เมื่อเรียนและทำแบบทดสอบครบทุกหน่วยแล้วให้กดปุ่มทดสอบหลังบทเรียน
15.เมื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มส่งคำตอบ


16.ทำแบบประเมิน (ถ้าไม่ทำระบบจะไม่แจ้งผลการทดสอบ)17.หลังจากทำแบบทดสอบครบแล้วระบบจะแจ้งผลการทดสอบ18.กดที่ปุ่มรับใบประกาศเพื่อรับประกาศนียบัตร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านนั้น) ในใบประกาศจะแจ้งระดับความสามารถการเรียนรู้ ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง


ตารางสรุปผลการเรียนรู้


เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Chan1 Education Platform สำในปีการศึกษาถัดไปเราจะพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG