สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1


เรื่อง "เพราะเธอ" โดย โรงเรียนบ้านวังไม้แดง



เรื่อง "เ(ก)รียน โกง" โดย โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส



เรื่อง "เด็กยุคใหม่หัวใจสุจริต" โดย โรงเรียนบ้านคลองครก



เรื่อง "คนที่ (ไม่) คู่ควร" โดย โรงเรียนบ้านแก้ว



เรื่อง "ขอโทษ โพย" โดย โรงเรียนบ้านเขามะปริง



เรื่อง "กลโกง 2020" โดย โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม



เรื่อง "อาชวะ" โดย โรงเรียนวัดท่าแคลง



เรื่อง "ความลับของห้อง ม.3/1" โดย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม



เรื่อง "เด็กดีศรีโป่งวัว" โดย โรงเรียนบ้านโป่งวัว



เรื่อง "CHEAT TEST" โดย โรงเรียนบ้านต้นกระบก



เรื่อง "ที่ว่าง (พิเศษ)" โดย โรงเรียนวัดจันทนาราม



เรื่อง "ฉลาดเกมส์โกง" โดย โรงเรียนวัดหนองคัน



เรื่อง "ปัจจัย 5" โดย โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ












Leave a Comment




บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง




IMG