สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม


วันที่ 9 กันยายน 2563 
1. นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาที่ 2.2 ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร 2. นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล สพป.จบ.1 (ข้าราชการชำนาญ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.6 การบริหารงานบุคคล 
3. นายชัยชาญ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลิ้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.4 การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษาLeave a Comment

สอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง

บทความอื่นของ พรณรงค์
IMG