สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่ 7 กันยายน 2563
1. นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.3 การบริหารงานวิชาการหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชาที่ 3.10 พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยทีมวิทยากร3. นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง


Leave a Comment

IMG
บทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG
พรณรงค์ ทรัพย์คง
IMG