สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบมาตรฐาน ปี 2563

        คุณครูโรงเรียนบ้านคลองลาวได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดผลประเมินผลผู้เรียนปลายปี ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1Leave a Comment


บทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG
สัญญา ศรีคงรักษ์