สพป.จันทบุรี เขต 1 IMG จังหวัดจันทบุรี About Contact Log in
IMG-LOGO

ลูกเสือ-เนตรนารีบำเบ็ญประโยชน์


วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแก้ว จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้ชื่องาน "ลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน"Leave a Comment


บทความโดย กาญจนา แสงมาศ


IMG
กาญจนา แสงมาศ